Over de WOM

De Stationsbuurt en het Oude Centrum in Den Haag zijn wijken in opkomst. Met een dynamisch en stedelijk karakter en een gevarieerde bevolking. Om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren knapt de Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt – Oude Centrum Den Haag CV (WOM) verschillende panden op. Hierbij gaat het vooral om het onderhouden, renoveren en herontwikkelen van bestaand vastgoed. Er wordt gebouwd voor studenten, starters en hoge inkomens. Zo wordt het levendige karakter van de buurt versterkt.

300 panden

De WOM had ruim 300 panden in bezit. Een groot deel is inmiddels opgeknapt en achterstallig onderhoud is aangepakt. Ruim twintig (prioriteits)panden verkeerden in zo’n slechte staat dat zij met voorrang gerenoveerd moesten worden. Soms was sloop zelfs de enige optie. Bijna alle prioriteitspanden zijn inmiddels opgeknapt/gerenoveerd. Met de bouw van nieuwe gebouwen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het straatbeeld. Zo wordt gekeken naar de omliggende panden, of oude elementen hergebruikt kunnen worden en wat de wensen zijn van eventuele nieuwe bewoners/ondernemers.

Effect op de hele wijk

Eenmaal opgeknapt probeert de WOM een voor de wijk positieve invulling te vinden voor de (bedrijfs)panden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het stimuleren van de creatieve sector en de economische bedrijvigheid in de wijk. Dat is niet alleen goed voor de bouwkundige staat van de gebouwen, ook de kwaliteit van het woon-, winkel- en horeca-aanbod neemt hierdoor toe.

Binnen 10 jaar

Het onderhoud en het opknappen van de prioriteits- en overige panden moet binnen 10 jaar uitgevoerd worden. De prioriteitspanden worden met voorrang t.o.v. de andere panden opgeknapt. Van de 20 prioriteitspanden zijn een paar panden nog niet opgeknapt. Uitgangspunt hierbij is dat de WOM alleen opereert als noodzakelijke en gewenste initiatieven vanuit commerciële marktpartijen uitblijven. Deze initiatieven omvatten naast benodigd onderhoud ook de herontwikkeling van locaties.

Buurtbewoners

De WOM tracht de huurders, maar zo nodig ook omwonenden snel en uitgebreid te informeren over voorgenomen onderhouds- en renovatiewerkzaamheden en de gevolgen voor de betrokkenen. Daarnaast voert de WOM constructief overleg over de manier waarop de panden worden gerenoveerd en herontwikkeld.

Organisatie

De Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt en Oude Centrum is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag en woningbouwcorporatie Staedion. De WOM is een commanditaire vennootschap dat opereert namens de besloten vennootschap Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt – Oude Centrum Den Haag B.V. De WOM heeft middenin de wijken Stationsbuurt en Oude Centrum, aan de Amsterdamse Veerkade 23, een kantoor.

De directie bestaat uit twee personen:

  • Theo Houdijk namens de gemeente Den Haag en
  • Dré Boidin namens Staedion.

De dagelijkse leiding is in handen van de operationeel directeur: Erik Bruns

Staedion

Slide1

Gemeente Den Haag

den-haag-stadswapen