De WOM bouwt verder

De WOM heeft in de afgelopen 10 jaar veel gedaan om de leefbaarheid in het Oude Centrum en de Stationsbuurt via het aanwezige vastgoed te verbeteren. Hierbij is de insteek dat de WOM pas ingrijpt als marktpartijen dit niet doen. Dit uitgangspunt blijft in de toekomst ongewijzigd met als doel een positief effect creëren op het straatbeeld en de leefbaarheid van de wijk.

Vernieuwde samenwerking met aannemers

Om de komende jaren te kunnen blijven bouwen en ontwikkelen heeft het WOM gekozen om met twee aannemers een samenwerkingsverband aan te gaan op basis van ‘ketenpartnerschap’. Hiermee wordt capaciteit ingekocht, kennis binnen de partners gedeeld en ingezet voor toekomstige projecten en de doorlooptijden sterk gereduceerd. Afgelopen donderdag is de raamovereenkomst getekend met KBK Thijsse bouw en Vink + Veenman. Op deze manier kan de WOM verder bouwen in het Oude Centrum en de Stationsbuurt.

Erik Bruns, operationeel directeur WOM: “Wij zijn blij om met deze aannemers een langdurig samenwerkingsverband aan te gaan voor de realisatie van WOM-projecten.”