Over de WOM

De WOM is een samenwerkingsverband tussen gemeente Den Haag en woningcorporatie Staedion en werd in 2008 opgericht om de leefbaarheid in het Oude Centrum en de Stationsbuurt via het aanwezige vastgoed te verbeteren. Erik Bruns, operationeel directeur WOM, legt uit: “De WOM grijpt pas in, als marktpartijen dit niet doen. Zo doen wij aan acupunctuur in de wijk: een specifieke ‘rotte plek’ die vaak negatieve effecten met zich meebrengt, wordt opgeknapt. Ieder pand dat wij opknappen, heeft dan ook direct een positief effect op het straatbeeld en de leefbaarheid van de wijk, doordat de kwaliteit van het woon-, winkel-, of horeca-aanbod toeneemt.”

Doelstellingen

De doelstelling van de WOM is uitvoering te geven aan het beleid en te komen tot een samenhangende ontwikkeling van onroerend goed in de Stationsbuurt en het Oude Centrum. Doel is dat in de Stationsbuurt – Oude Centrum alle aandachtspanden een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving. Restauratie/renovatie is daarbij regel, sloop en nieuwbouw zijn de uitzonderingen.

Door na 10 jaar

De WOM werd in 2008 opgericht voor een periode van 10 jaar en heeft in de periode van haar bestaan bij meer dan 300 eenheden het achterstallig onderhoud uitgevoerd. Daarnaast zijn er 20 projecten tot uitvoering gebracht. In 2016 hebben de aandeelhouders besloten dat het te prematuur is om te stoppen met de activiteiten van de WOM. Het verhogen van de kwaliteit van de woningvoorraad, het verwerven en verbeteren van panden, het bijdragen aan de leefbaarheid en de economische stimulering blijven in de focusgebieden een opgave.

WOM vergroot leefbaarheid samen met wijkbewoners

Tijdens wijkoverleg vraagt de WOM bewoners welke panden zij graag zouden willen verbeteren. De WOM bekijkt deze projecten vanuit het wijkperspectief, Erik Bruns legt uit: “Wij stellen verschillende vragen, zoals: welke bestemming past bij de straat? Wat heeft de omgeving nodig aan woon- of commerciële ruimtes? Draagt de nieuwe bestemming bij aan diversiteit van het aanbod in de wijk?”

De WOM heeft een sterke voorkeur voor renovatie, maar als dit niet mogelijk is, dan is het bij nieuwbouw van belang een ontwerp te kiezen dat past bij de bestaande architectuur.

Organisatie

De Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt en Oude Centrum is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag en woningbouwcorporatie Staedion. De WOM is een commanditaire vennootschap dat opereert namens de besloten vennootschap Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt – Oude Centrum Den Haag B.V.

De directie bestaat uit twee personen:

  • Theo Houdijk namens de gemeente Den Haag en
  • Dré Boidin namens Staedion.

Staedion

Slide1

Gemeente Den Haag

den-haag-stadswapen