Het WOM-kantoor aan de Amsterdamse Veerkade 23 wordt gesloten

Op basis van de RIVM-richtlijnen in verband met het coronavirus is het kantoor van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt-Oude Centrum aan de Amsterdamse Veerkade 23 voor bezoekers gesloten. Ook de medewerkers werken veelal op andere locaties, waardoor de bezetting zeer beperkt is.

Het feit dat er in de komende tijd maar een beperkt aantal projecten wordt uitgevoerd, zorgt ervoor dat er geen redelijke bezetting meer mogelijk is.

Dit betekent dat het WOM-kantoor op 30 juni 2020 zal worden gesloten.

De diverse communicatiekanalen, zoals website, e-mail, postbus en telefoonnummer blijven gehandhaafd.

Overleggen met externe relaties zullen, zodra dit n.a.v. de RIVM-richtlijnen weer mogelijk is, worden gehouden ten kantore van de vennoten (gemeente Den Haag, Spui 70 en Staedion, Koningin Julianaplein 2, beide te Den Haag); de locatie is afhankelijk van het onderwerp en de samenstelling van het betreffende overleg.

In het dagelijks beheer van de panden en de verhuuractiviteiten veranderd er niets, deze blijven op de gebruikelijke wijze verzorgd worden door de beheerafdeling van Staedion.

Leave a Comment